MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Werkzaamheden kadeverbetering Schipluiden tijdelijk stilgelegd

9 december 2020. De kades in het centrum van Schipluiden, aan de Dorpsstraat en de Vlaardingsekade, beschermen de woningen en de achterliggende polders tegen overstromingen. De kades voldeden niet meer aan de normen voor stabiliteit. Delfland en de gemeente Midden-Delfland pakken dit probleem samen aan.

In september is de uitvoering gestart. Tussen de Kerkstraat en de Korpershoek zijn kunststof damwanden geplaatst. Eind november zijn de bomen en lantaarnpalen weggehaald en is ook een start gemaakt met het slaan van de stalen damwanden langs de Gaag. Het indrukken van de stalen damwanden gaat niet volgens verwachting. Er zitten obstakels in de bodem waardoor de damwanden niet diep genoeg kunnen worden gedrukt. De werkzaamheden zijn daarom tijdelijk stilgelegd.

Delfland en de aannemer onderzoeken mogelijke oplossingen. Bij het bepalen van de oplossing is het risico op schade aan de omliggende woningen uiteraard een heel belangrijk aandachtspunt.

Bron: bovenstaande tekst is overgenomen uit de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland d.d. 9 december 2020.

Ondertussen zijn de bouwhekken langs de Gaag door omwonenden in de kerstsfeer gebracht, om toch nog een beetje sfeer in deze winterse dagen te geven, en de kale kaden wat te camoufleren.

Kerstmis op de kaden van Schipluiden - 9 december 2020


Volgende fase kadeverbetering Schipluiden Dorpsstraat met superkracht

13 november 2020. Inmiddels is de kade langs de Dorpsstraat tussen Paardenbrug en Hofbrug grotendeels 'gestript', bomen weg, lantaarnpalen weg, een kaal gezicht. Met zware machines is begonnen met weghalen van de oude betonnen wanden en het indrukken van stalen damwanden van 11 en 13 meter in kadevak1, tussen Valbrug en Hofbrug. Werkzaamheden in kadevak 4, Vlaardingsekade van Korpershoek tot de Kerkstraat, is klaar op de afwerking na.

Bekijk de informatiepagina van de kadeverbetering Schipluiden bij het hoogheemraadschap van Delfland.

Kadeverbetering Schipluiden
Alle vaartuigen vol apparatuur liggen klaar voor het grote werk langs de Dorpsstraat.

Kadeverbetering Schipluiden
De eerste damwanden zijn inmiddels naar beneden geduwd.

Kadeverbetering Schipluiden
Met hydraulische superkracht duwt dit apparaat de damwand meter voor meter de grond in; het gaat dus nog wel even duren.

Kadeverbetering Schipluiden
De kunststof kadewand, versterkt met stalen buizen, wacht nog op een mooie afwerking.


Bomenkap langs Vlaardingsekade en Dorpsstraat

12 oktober 2020. Het was al aangekondigd met het binnenvaren van de werkschuiten van Berkhout. De bomen tussen Paardenbrug en Hofbrug op de kade van de Gaag, langs de Vlaardingsekade en Dorpsstraat, kunnen niet blijven staan tijdens de werkzaamheden ten behoeve van de kadeverbetering. In slechts één dag was de klus geklaard.

Kadeverbetering Schipluiden
De bomen voor het Oude Raadhuis lagen al vroeg plat op de schuit. Wat er met de bomen achter de Hofbrug gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Kadeverbetering Schipluiden
In vlot tempo moesten de meidoorns er aan geloven. Er stonden nog maar weinig oude exemplaren.

Kadeverbetering Schipluiden
Niet veel later was dit het beeld van de Vlaardingsekade.

Kadeverbetering Schipluiden
De laatste boom van de dag werd geveld.

Kadeverbetering Schipluiden
Dit was de Vlaardingsekade in de lente van 2018.


Kadeverbetering Gaag in centrum Schipluiden gestart

7 oktober 2020. Een aantal kaden in het centrum van Schipluiden moet worden versterkt om de stabiliteit voor de toekomst te waarborgen. Zoals het plan van aanpak laat zien is het werk verdeeld in vier vakken. Langs de Dorpsstraat wordt alleen het deel aangepakt vanaf de Paardenbrug richting Westlander. De kade langs Singel is al eerder versterkt. Inmiddels is men begonnen in vak 4, tussen Korpershoek en Kerkstraat. De vaarweg door Schipluiden is tot april 2021 gestremd. Het project wordt uitgevoerd door Van Halteren Infra en onderaannemers in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Kadeverbetering Schipluiden
Plan van aanpak van de kadeverbetering in Schipluiden. Tekening Van Halteren Infra.

Kadeverbetering Schipluiden
De oude beschoeiing wordt verwijderd door de firma Berkhout, Schipluiden.

Kadeverbetering Schipluiden
Tijdens het project wordt goed in de gaten gehouden of er geen schade ontstaat aan woningen.

Kadeverbetering Schipluiden
Met behulp van aan woningen bevestigde spiegeltjes en lasermeetapparaten op de kade wordt een eventuele verzakking onmiddellijk gedetecteerd.

Kadeverbetering Schipluiden
Eerst wordt een Prolock Omega damwand van kunststof geplaatst.

Kadeverbetering Schipluiden
Hierna worden lange stalen buizen in de openingen gedraaid/gedrukt door Waalpaal.

09 december 2020