MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Kringloopboeren Midden-Delfland: Pioniers op duurzame landbouw blijven koplopers van Nederland

8 juni 2020 – Ook in 2019 wisten de kringloopboeren van Midden-Delfland hun duurzame prestaties verder te verbeteren. Dit blijkt uit een analyse van hun kringloopresultaten. De boeren gebruikten minder krachtvoer en kunstmest, produceerden meer eiwit van eigen land en verlaagden de hoeveelheid fosfaat in het voer van koeien. Al deze maatregelen zorgden voor minder CO2 per geproduceerde liter melk en een lagere ecologische voetafdruk. De hechte groep pioniers op duurzame landbouw behoort daarmee nog altijd tot de topscoorders van Nederland. ‘En dat gaan we zo houden,’ aldus de melkveehouders.

Koeien in de Duifpolder
Koeien in de Duifpolder. Foto HGr.

Hoger en hoger, die lat

Via het studieprogramma Duurzaam Boer Blijven scherpen de kringloopboeren hun duurzame ambities en prestaties elk jaar verder aan. Wethouder Sonja Smit van gemeente Midden-Delfland is blij met de cijfers: ‘Onze melkveehouders werken dag en nacht aan hun bedrijfsvoering én aan de instandhouding van ons open en groene landschap tussen de steden. Ze zoeken daarbij voortdurend naar manieren om het milieu zo min mogelijk te belasten en leggen de lat steeds hoger. Iedereen weet dat dit geen makkelijke tijd is om te boeren. Toch blijven onze melkveehouders ons keer op keer verrassen met hun duurzame prestaties.’

Pioniers op duurzaamheid

Voorzitters Arnold van Adrichem en Gertjan Hooijmans van belangenorganisatie LTO Noord Delflands Groen onderschrijven dit. ‘Onze boeren zijn pioniers op het gebied van duurzaamheid. Nergens in Nederland is er al zo lang, een grote en hechte groep melkveehouders zo succesvol actief met kringlooplandbouw.’ Van de veertien boeren die twaalf jaar geleden startten, is het aantal deelnemers inmiddels gegroeid tot vijfendertig.

Koeien in de Duifpolder
Koeien in de Duifpolder. Foto HGr.

Financiële waardering

Verduurzaming van de landbouwsector is alleen realistisch als er voldoende inkomsten zijn om de ambities haalbaar te maken. Melkveehouders die goed scoren op klimaat, biodiversiteit en dierenwelzijn kunnen daarom rekenen op een financiële bijdrage. Gemeente Midden-Delfland en zuivelcoöperatie FrieslandCampina trekken hierin gezamenlijk op. Er zijn verkennende gesprekken met het Hoogheemraadschap van Delfland en Agrarische Natuurvereniging Vockestaert om te onderzoeken op welke manier zij kunnen bijdragen, bijvoorbeeld met advies.

Wat is kringlooplandbouw?

Kringlooplandbouw is een vorm van duurzame landbouw waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van eigen voer, of voer uit eigen streek. De voedingsstoffen die aan de bodem worden onttrokken, gaan in de vorm van mest ook weer terug naar de bodem. Een gezonde bodem vormt de basis van kringlooplandbouw. Kringlooplandbouw houdt
daarnaast rekening met de natuurlijke omgeving, zoals de bodem-, lucht-, water- en natuurkwaliteit, de landschappelijke waarde, dierenwelzijn en het klimaat.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 8 juni 2020.

09 juni 2020