MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Presentatie Jubileumbundel door 50-jarige Historische Vereniging Oud-Schipluiden

12 september 2020. In de Dorpskerk van Schipluiden werd het 50-jarig jubileum van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden (HVOS) gevierd met de uitreiking van het jubileumjaarboek 2019/2020. Vanwege corona konden slechts 70 leden en vrienden hierbij aanwezig zijn. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan o.a. Wendy Renzen, cultuurwethouder van Midden-Delfland, en René Buckers van Albert Heijn Schipluiden, sponsor van de jubileumbundel. Zangeres en zangdocente Esther van Es verzorgde twee muzikale intermezzo's.

Jubileum jaarboek HVOS

Presentatie Jubileumbundel door 50-jarige Historische Vereniging Oud-Schipluiden - 12 september 2020
Maximaal 70 aanwezigen in een coronaproof opstelling.

50-jarig Jubileum HVOS

Op 3 september 1970 werd de Werkgroep Oud-Schipluiden opgericht met als doel de plaatselijke geschiedenis te bestuderen. Het initiatief kwam van burgemeester drs. P.J. Bolten van de gemeente Schipluiden. Soortgelijke werkgroepen waren ook in Westland opgericht. De Werkgroep startte direct met het opzetten van een bibliotheek, het verzamelen van krantenknipsels en het organiseren van lezingen en excursies. De eerste publicaties volgden spoedig, waaronder een boekje met oude ansichten. De werkgroep was actief betrokken bij diverse opgravingen, waar die van kasteel Keenenburg de meest omvangrijke was. In 1979 werd de werkgroep omgezet naar de Historische Vereniging Oud-Schipluiden (HVOS). De huidige voorzitter Jacques Moerman maakte 50 jaar deel uit van de werkgroep en vereniging. Na zijn lezing over de Brand van de Dorpskerk van Schipluiden in 1616 werd hij door medebestuurslid Rina Visser spreekwoordelijk in het zonnetje gezet.

Presentatie Jubileumbundel door 50-jarige Historische Vereniging Oud-Schipluiden - 12 september 2020
De voorzitter in het zonnetje gezet.

Presentatie Jubileumbundel door 50-jarige Historische Vereniging Oud-Schipluiden - 12 september 2020
Zangeres Esther van Es verzorgde twee muzikale intermezzo's.

Jubileumbundel 2019/2020

De Historische Vereniging Oud-Schipluiden (HVOS) maakt sinds 2009 elk jaar een historisch jaarboek (de inhoudsopgaven staan op de website van de HVOS). De jaarlijkse publicaties van vóór 2009 worden jaarverslagen genoemd; deze staan online!. Het jubileumjaarboek 2019/2020 *) is een extra dikke editie met 224 pagina's. De rode draad hierin is de geschiedenis van de vereniging in tijdvakken van vijf jaar. Elk tijdvak wordt aangevuld met twee verhalen die met de betreffende periode te maken hebben. Het jaarboek besluit met de vaste rubrieken Midden-Delfland in beeld, de jaarverslagen van de Vereniging en Museum Het Tramstation, en de bibliotheekaanwinsten. Voor leden en vrienden is het jaarboek gratis, maar het is ook te koop in Museum Het Tramstation voor € 25,-. De eerste boeken werden overhandigd o.a. aan cultuurwethouder Wendy Renzen en René Bucker van Albert Heijn Schipluiden. Na afloop van de bijeenkomst ontving iedereen een eigen jubileumjaarboek. Buiten op het Hambrouckplein kon met een sapje nog coronaproof nagepraat worden.

*) Met de aanduiding 2019/2020 wordt 'een jaar ingehaald', dat wil zeggen dat in het vervolg de titel van het jaarboek het jaartal van uitgifte bevat (gebruikelijk bij andere verenigingen) en niet het voorafgaande jaartal.

Presentatie Jubileumbundel door 50-jarige Historische Vereniging Oud-Schipluiden - 12 september 2020
De eerste exemplaren van de jubileumbundel werden o.a. uitgereikt aan Wendy Renzen en René Buckers.

14 september 2020