MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Krachten gebundeld voor een aardgasvrij Midden-Delfland

11 maart 2020. Gemeente Midden-Delfland, woningcorporatie Wonen Midden-Delfland, netwerkbedrijf Capturam en energiecoöperatie EnergieC Midden-Delfland bundelen hun krachten om Midden-Delfland aardgasvrij te maken. Samen bekijken ze per woonwijk wat de meest geschikte duurzame alternatieven zijn. Eind 2021 is dan voor alle wijken in Midden-Delfland inzichtelijk wanneer en in welk tempo ze overgaan op aardgasvrije energiebronnen.

Wethouder Duurzaamheid Sonja Smit: ‘Wij vinden het belangrijk om onze inwoners en ondernemers te helpen hun eigen overgang naar een aardgasloos huishouden goed en betaalbaar te regelen.’ Geïnteresseerde inwoners worden daarom binnenkort uitgenodigd om ook mee te denken over de plannen. ‘Samen werken we aan een duurzamer Midden- Delfland,’ aldus Sonja Smit.

Arrdgasvrij Midden-Delfland - 11 maart 2020
Partijen ondertekenden een intentieverklaring om de duurzame samenwerking te onderstrepen. V.l.n.r. bestuurslid Roald Arkesteijn van EnergieC Midden-Delfland, wethouder Sonja Smit van gemeente Midden-Delfland, directeur Frank Binnekamp van Capturam en directeur-bestuurder Peter van Ling van Wonen Midden-Delfland. Foto Arend van der Salm.

Warmtetransitie

De warmtetransitie in Nederland bevindt zich in een stroomversnelling. Oorzaken daarvan zijn de nationale energie- en milieudoelstellingen en het landelijk terugdraaien van de aardgaswinning. Nog voor het zomerreces leggen de vier partners een startnotitie Transitievisie Warmte voor Midden-Delfland voor aan de gemeenteraad. In deze notitie staan de hoofdlijnen beschreven van de route naar een aardgasvrij Midden-Delfland. Gemeente Midden-Delfland werkt daarbij ook nauw samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). De landelijke doelstelling is een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Bron: Persbericht gemeente Midden-Delfland 11 maart 2020.

15 maart 2020