MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Boswachtersspreekuren voor werkzaamheden in Abtswoudse bos, Dobbeplas en de Balij

17 juni 2020. In augustus start Staatsbosbeheer met boswerkzaamheden in het Abtswoudse bos, de Dobbeplas, het Bieslandse bos en de Balij. Tijdens de werkzaamheden worden zieke essen verwijderd. De essen zijn aangetast door de essentakziekte, dit betekent dat de bomen ernstig verzwakt zijn en onverwachts kunnen omvallen. Om recreanten en omwonenden zo goed mogelijk te informeren zijn er boswachtersspreekuren georganiseerd.

Het spreekuur

Tijdens de boswachtersspreekuren beantwoorden de boswachters vragen en geven informatie over de ziekte, werkzaamheden en herplant. Afhankelijk van de mogelijkheden laten we ook de gevolgen van de essentaksterfte in het veld zien. Mocht u aanwezig willen zijn bij een van de boswachtersspreekuren, dan is vooraf aanmelden gewenst. Dit in verband met de Coronamaatregelen. Aanmelden kan via hofvandelfland@staatsbosbeheer.nl. Vermeld in de mail de datum, het gebied en met hoeveel personen u komt. U krijgt op een later moment de exacte locatie.

De spreekuren zijn op de volgende momenten gepland:
24 juni van 16.30 tot 19.00 in het Abtswoudse bos;
25 juni van 16.30 tot 19.00 bij de Dobbeplas;
27 juni van 14.00 tot 16.00 in de Balij/Bieslandse bos;
8 juli van 16.30 tot 19.00 in de Balij/Bieslandse bos;
11 juli van 11.00 tot 13.00 bij de Dobbeplas en van 14.00 tot 16.00 in het Abtswoudse bos.

Abtswoudsebos
Abtswoudsebos. Foto HGr.

Zieke essen

Dit jaar zijn er meer werkzaamheden dan normaal. Dit komt door de zeer snelle achteruitgang van de essen. Afgelopen winter zijn er in deze gebieden meerdere stukken essenbos omgevallen. Daarom gaat Staatsbosbeheer aan de slag in de Balij/Bieslandse bos, in het Abtswoudse bos. De zieke essen worden weggehaald om de risico’s te beperken en zo te zorgen voor een veilig gebied voor bezoekers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen Recreatieschap Midden-Delfland) en bij de Dobbeplas in opdracht van gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Herplant

Na de werkzaamheden wordt er zo snel mogelijk gestart met de herplant van het gebied. Daar waar open ruimtes in het bos ontstaan door de essentaksterfte gaan we zorgen voor nieuw en gevarieerd bos door het planten van bomen en struiken of door natuurlijke verjonging. Bij het planten van het nieuwe bos kiezen we voor een grote variatie aan soorten bomen en struiken. Er ontstaat hierdoor een betere variatie aan leeftijden en boomsoorten in het bos, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en ook op termijn een aantrekkelijk bos oplevert. Daarnaast is het nodig om het bos toekomstbestendig en gevarieerd te houden zodat eventuele toekomstige ziektes en plagen minder kans krijgen.

Bos bij de Dobbeplas. Foto HGr.
Bos bij de Dobbeplas. Foto HGr.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op over de essentaksterfte op www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte of lees het blog op www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2020/06/04/werkzaamheden-zomer-2020-een-opfrisbeurt/

Bron: Persbericht Staatsbosbeheer 17 juni 2020.

17 juni 2020