MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Gruttoplas Kraaiennest bijna klaar voor gebruik door weidevogels

12 december 2020. De twee graafmachines hebben hun werk gedaan en de vogelplas ligt er mooi bij. Als straks het waterpeil verhoogd wordt zullen veel weidevogels, grutto's, kieviten, tureluurs en scholeksters, er gebruik van gaan maken, althans dat is de bedoeling. Misschien gaan er ook kluten broeden. De plas van waterberging de Wollebrand is het grote voorbeeld. Nieuw is de oeverzwaluwwand aan de westzijde van de plas. Het landart beeld Human Memory van Kouji Ohno houdt de wacht naast de plas.

Het is nu nog wachten op het planten van de 5840 nieuwe bomen die Staatsbosbeer heeft beloofd. Langs het Klinckaertpad moet een fruitboomweide komen met appel-, pruimen- en perenbomen. Langs de noordelijke en oostelijke ingangen komt een bomenkathedraal met suikeresdoorns, witte abelen en iepen. Het zal nog wel even duren voordat de 'kathedraal' het imposante uiterlijk krijgt als de vroegere populierenkathedraal.

Kraaiennest gruttoplas in aanleg - 2 november 2020

Kraaiennest gruttoplas in aanleg - 2 november 2020
De oeverzwaluwwand.

Kraaiennest gruttoplas in aanleg - 2 november 2020
Het beeld Human memory heeft mooi uitzicht over de plas.


Gruttoplas in het Kraaiennest krijgt vorm

2 november 2020. Twee grote grijpers zijn al even bezig met het maken van een 'slotgracht' rondom de zuidplas in het Kraaiennest. Vossen en andere roofdieren zullen niet snel de gracht in springen om een vogel te vangen. Weidevogels krijgen hiermee een veilige rust- en foerageerplaats als zij in het vroege voorjaar weer terugkeren.

Kraaiennest gruttoplas in aanleg - 2 november 2020

Kraaiennest gruttoplas in aanleg - 2 november 2020


Werkzaamheden zuidplas Kraaiennest van start

4 oktober 2020. Het is een bijzonder gezicht: sinds dit weekend staat de zuidplas van het Kraaiennest, het recreatiegebied tussen Schipluiden en De Lier, droog. De plas is leeggevist en droog gepompt zodat de bodem vergraven kan worden. De plas wordt namelijk omgevormd tot een heuse vogelplas, waar grutto’s en andere weidevogels bij terugkeer uit Afrika veilig kunnen rusten en aansterken in voorbereiding op het broedseizoen. Zie ook het bericht en video van de WOS.

Vogelplas Naast een ondiep eiland in het midden van de plas voor de grutto’s wordt er ook een oeverzwaluwwand aan de westoever van de plas aangelegd. Deze wand imiteert een steile zandwand waarin deze zwaluwen nestgangen graven. ‘Zulke zandwanden worden steeds schaarser, maar oeverzwaluwen maken goed gebruik van deze kunstmatige wanden’ aldus John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland, bedenker van de vogelplas. In de plas komen ook een aantal drijvende eilandjes waarop visdiefjes kunnen broeden. Het Hoogheemraadschap van Delfland is eigenaar van de plas. Hoogheemraad Marcel Belt: “Weidevogels hebben het moeilijk. Dit bijzondere project draagt bij aan biodiversiteitherstel en daarmee aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Ik ben ontzettend trots dat wij er met zoveel partijen in samenwerken. Een nieuwe parel in het bijzonder provinciaal Landschap Midden-Delfland. Ik kan niet wachten tot de eerste grutto’s hun weg naar de plas hebben gevonden.”

Lege vogelplas - foto John Kleijweg
De lege zuidplas van het Kraaiennest. Foto John Kleijweg.

Werkterrein Komende twee maanden wordt er gewerkt in de plas door lokale aannemer Verboon Maasland die de plas 30 jaar geleden aanlegde. De lege plas is daarbij verboden terrein. Daarom doen wij een dringende oproep aan hondenbezitters om de hond aangelijnd te houden zodat deze niet de lege plas in kan rennen en vast komt te zitten.

Nog meer vogels Ook rondom de plas wordt komende winter meer habitat gecreëerd voor vogels. Op de plek waar de populierenrij stond worden fruitbomen aangeplant. In het voorjaar zal dat een mooie bloesemlaan opleveren en in het najaar dragen ze vruchten waar verschillende vogels van kunnen eten. Om gorzen en vinkachtigen in de winter aan voedsel te helpen wordt naast het standbeeld ‘de ijzeren man’ een wintervoedselakker aangelegd, een kleine graanakker waar deze vogels in de winter zaden kunnen eten.

De zuidplas van het Kraaiennest 2011
De zuidplas was voorheen vrijwel overal te diep voor de weidevogels; alleen een smalle strook langs het strand was geschikt. Foto 2011.

Samenwerking De aanpassingen in de zuidplas van het Kraaiennest worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3), de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Delfland. Sportvisserijbelangen Delfland en Staasbosbeheer hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Het plan is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland, het samenwerkingsverband waarin Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen: KNNV afdeling Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samenwerken om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.

Bron: Persbericht Weidevogelpact Midden-Delfland 4 oktober 2020.

13 december 2020