MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Bomenkap langs Vlaardingsekade en Dorpsstraat

12 oktober 2020. Het was al aangekondigd met het binnenvaren van de werkschuiten van Berkhout. De bomen tussen Paardenbrug en Hofbrug op de kade van de Gaag, langs de Vlaardingsekade en Dorpsstraat, kunnen niet blijven staan tijdens de werkzaamheden ten behoeve van de kadeverbetering. In slechts één dag was de klus geklaard.

Kadeverbetering Schipluiden
De bomen voor het Oude Raadhuis lagen al vroeg plat op de schuit. Wat er met de bomen achter de Hofbrug gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Kadeverbetering Schipluiden
In vlot tempo moesten de meidoorns er aan geloven. Er stonden nog maar weinig oude exemplaren.

Kadeverbetering Schipluiden
Niet veel later was dit het beeld van de Vlaardingsekade.

Kadeverbetering Schipluiden
De laatste boom van de dag werd geveld.

Kadeverbetering Schipluiden
Dit was de Vlaardingsekade in de lente van 2018.


Kadeverbetering Gaag in centrum Schipluiden gestart

7 oktober 2020. Een aantal kaden in het centrum van Schipluiden moet worden versterkt om de stabiliteit voor de toekomst te waarborgen. Zoals het plan van aanpak laat zien is het werk verdeeld in vier vakken. Langs de Dorpsstraat wordt alleen het deel aangepakt vanaf de Paardenbrug richting Westlander. De kade langs Singel is al eerder versterkt. Inmiddels is men begonnen in vak 4, tussen Korpershoek en Kerkstraat. De vaarweg door Schipluiden is tot april 2021 gestremd. Het project wordt uitgevoerd door Van Halteren Infra en onderaannemers in opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Kadeverbetering Schipluiden
Plan van aanpak van de kadeverbetering in Schipluiden. Tekening Van Halteren Infra.

Kadeverbetering Schipluiden
De oude beschoeiing wordt verwijderd door de firma Berkhout, Schipluiden.

Kadeverbetering Schipluiden
Tijdens het project wordt goed in de gaten gehouden of er geen schade ontstaat aan woningen.

Kadeverbetering Schipluiden
Met behulp van aan woningen bevestigde spiegeltjes en lasermeetapparaten op de kade wordt een eventuele verzakking onmiddellijk gedetecteerd.

Kadeverbetering Schipluiden
Eerst wordt een Prolock Omega damwand van kunststof geplaatst.

Kadeverbetering Schipluiden
Hierna worden lange stalen buizen in de openingen gedraaid/gedrukt door Waalpaal.

13 oktober 2020